ĒVALDS APĪNIS

ĒVALDS APĪNIS
ĒVALDS APĪNIS ir dzimis 1928. gadā Madonas apriņķī lauksaimnieka ģimenē.
1953. gadā viņš beidz Veterinārmedicīnas fakultāti. Strādā savā speciālitātē un paidagoga darbā Smiltenē. Līdztekus savam darbam izstrādā un aizstāv doktora disertāciju par dzīvnieku leikozes citoģenētiku.
Precējies, divu pieaugušu bērnu – dēla un meitas tēvs un četru mazbērnu vecaistēvs. Mātes un pirmo skolotāju pozitīvā ietekme pamatskolā, kā arī iepazīšanās ar savu audzēkņu likteņiem ir ļāvusi Ēvaldam Apīnim saskatīt alkohola lietošanas radīto postu un bez jēdzību. Tādēļ viņš ir kļuvis pilnīgs atturībnieks un aktīvs cīnītājs pret alkohola postu, kas vissmagāk skaŗ bērnus un ģimenes.
Smiltenē Ēvalds Apīnis ir vadījis atturības klubu "Avots" un sadarbojies ar pretalkohola organizācijām un narkologiem arī Lietuvā, Igaunijā un Krievijā.
2008. gadā Ēvaldu Apīni par nesavtīgo ieguldījumu Latvijas valsts labā apbalvoja ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi.