FRANKS GORDONS

FRANKS GORDONS
FRANKS (EFRAIMS) GORDONS dzimis Rīgā 1928. gada 1. septembrī.
Mācījies Rīgas Franču licejā. 1941. gada 28. jūnijā kopā ar vecākiem devās bēgļu gaitās uz Krieviju, bet 1945. gada 3. aprīlī atgriezās Rīgā. No 1945. līdz 1957. gadam strādājis „Latvijas Telegrafa aģentūrā” un no 1957. līdz 1971. gadam avīzes Rīgas Balss redakcijā kā tulkotājs un komentētājs ārzemju informācijas nodaļā. Mācījies neklātienē Maskavas valsts universitātes žurnālistikas fakultātē. To beidzis 1959. gadā. Diplomdarba temats – Latviešu satīriskie žurnāli 1905. gada revolūcijas laikā.
1972. gadā ar lielām grūtībām izcīnījis atļauju izceļot uz Izraēlu, kur darbojies par Telavivas avīžu Naša strana un Isarel Nachrichten līdzstrādnieku.
1974. gadā Ņujorkā latviešu valodā (ar segvārdu Alberts Sābris) publicēta Franka Gordona grāmata Lokanums un spīts – Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā. 2011. gadā šo grāmatu jau ar autora īsto vārdu Latvijā izdeva apgāds ANTAVA.
Franks Gordons daudz publicējies arī presē. Bijis līdzstrādnieks Brīvās Eiropas radio raidījumos.