JĀNIS KOSĪTIS

JĀNIS KOSĪTIS
Grāmatas "Mirkļi un gadi. Kosīšu dzimta" autors Jānis Kosītis dzimis Saulkrastos, kur kopā ar ģimeni piedzīvojis gan Otrā pasaules kara notikumus, gan pavadījis savus bērnības un agrās jaunības gadus. Lai arī pabeidzis Bulduru dārzkopības tehnikumu, tomēr visu savu turpmāko dzīvi galvenokārt veidojis saistībā ar jūru. Bijis savulaik ļoti veiksmīgā un nozīmīgā Kuivižu zvejnieku kolhoza "Enkurs" priekšsēdētājs. Bet arī pēc pārcelšanās uz Rīgu un darbošanās citos atbildīgos amatos, mīlestību uz jūru un zvejnieku darbu Jānis Kosītis saglabājis visu mūžu.
Jau 20.gs. astoņdesmitajos gados Jānis Kosītis sāka pierakstīt un veidots savas dzimtas biogrāfisku aprakstu ģimenes arhīvam. Ar mazdēla, uzņēmēja Kristapa Kosīša ierosinājumu un atbalstu manuskripts tika papildināts un aktualizēts 2018. gadā. Un nu - 2021. gadā - šīs Jāņa Kosīša atmiņas liecības gan par viņa bērnības, studiju gadiem, gan ģimenes dzīvi un darba posmiem nu varēja tapt arī grāmatā "Mirkļi un gadi. Kosīšu dzimta".
Grāmata - gadsimta griezumā - stāsta gan par jūru un dzīvi pie jūras, gan par spēcīgu dzimtu un tās daudzajiem kuplajiem atzariem. Un arī par mūsu valsts vēsturi un kultūru, kas atspoguļojas caur katra cilvēka dzīves izaicinājumiem un iespējām, un to, kā veidojas stipras personības un dzimtas.