JĀNIS PRIEDKALNS

JĀNIS PRIEDKALNS
Jānis Priedkalns, Dr. filoz., Dr. med.
LZA akadēmiķis, anatomijas un histoloģijas profesors, ievērojams mecenāts, publicists, sabiedriskais darbinieks un valstsvīrs, kas iestājas par Endzelīna kopto latviešu pareizrakstību un savos rakstos un darbos uzsveŗ latvisko vērtību nozīmību.
Dzimis 1934. gadā Bauskas apriņķa Bārbelē, vēlāk 6 bērnu tēvs.
No 1936. gada dzīvojis Valmierā, līdz 1944. gadā Priedkalnu ģimene devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk izceļojuši uz Austrāliju.
Pašreizējā dzīves vieta – Adelaide, Austrālija.
1959. g. Sidnejas Universitātē ieguvis veterinārmedicīnas bakalaura gradu, 1966. gadā Minesotas Universitāte, medicīnas zinātņu doktora gradu, 1970. gadā – Kembridžas Universitātes humānitāro zinātņu maģistra gradu.
1961.-1972. g. Jānis Priedkalns bijis zinātniskais līdzstrādnieks Minchenes universitātē Vācijā; Francijas Zinātniskajā institūtā (College de France); lektors Kembridžas universitātē Anglijā; viesprofesors ASV Harvardas universitātē; anatomijas un histoloģijas profesors, katedras vadītājs, fakultātes dekāns Adelaidas universitātē (Austrālijā).
1996. - 1997. g. – 6. Saeimas deputāts, bijis EP Parlamentārās asamblejas loceklis, 1997. g. kļuvis par Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO.
1999. g. kandidējis uz Latvijas Valsts prezidenta amatu.
2001. g. beidzis darbu Latvijas diplomātiskajā dienestā.
Bijis LAAJ Kultūras fonda priekšsēdētājs, Austrālijas Latviešu kultūras fonda priekšsēdētājs, Adelaides Evaņģēliski luteriskās draudzes diakons, PBLA valdes loceklis, viens no Jāņa Čakstes demokratijas veicināšanas fonda dibinātājiem un aktīvi iesaistījies daudzās citās nozīmīgās sabiedriskās aktīvitātēs.
Pašlaik ir Austrālijas DV priekšnieks un ziedojis Latvijas medicīnas zinātnei vairāk nekā 150 000 eiro.
Rakstnieks un publicists Māris Ruks, PhD, ir rakstījis: "Profesors Jānis Priedkalns ir cilvēks, ar kuru latvieši var lepoties. Ar savas izcilības spēku viņš ļoti uzskatāmi simbolizē latviešu nezūdošās enerģijas likumu.”