RASMA GRĪSLE

RASMA GRĪSLE
[19.01.1922 - 2013]
No 1940. līdz 1947. gadam Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē studējusi baltu filoloģiju. Bijusi profesora Jāņa Endzelīna skolniece.
Docētājas darbu strādājusi Latvijas Universitātē no 1947. līdz 1951. gadam un Rīgas Paidagoģijas Institūtā no 1951. līdz 1958. gadam, mācīdama dažādus valodnieciskus kursus. Šai institūtā (RPI) beidza arī aspirantūru un 1958. gadā ieguva filol. zin. kandidāta gradu.
ZA Valodas un literātūras Institūtā strādājusi no 1958. līdz 1967. gadam, kopš 1962. gada par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. Gatavojusi Profesora Jāņa Endzelīna Darbu izlasi, kā arī piedalījusies dialektoloģiskās ekspedīcijās. Pēc neatlaidīgas prasības Darbu izlasē lietot tikai un vienīgi Endzelīna izveidoto ortografiju, R. Grīsle no darba izbalsota un viņas veikumi plaģiēti. Baltista izglītībai atbilstošu darbu viņai vairs nedeva, tāpēc no 1968. līdz 1971. gadam strādājusi Rīgas 1. slimnīcā un tās poliklīnikā par sanitāri. Šai laikā uzrakstīti un publicēti vairāki valodnieciski raksti arī ārpus Latvijas.
Rīgas Medicīnas institūtā no 1971. līdz 1981. gadam strādājusi par latīņu valodas docētāju. Līdz 1999. gadam darbojusies arī ZA medicīnas terminoloģijas apakškomisijā.
Referējusi gandrīz visās Viļņā vai Rīgā rīkotās starptautiskās baltistu konferencēs, 1992. gadā arī Ņujorkā (ASV) un Toronto (Kanadā). No 1992. līdz 1998. gadam lasījusi LU filoloģijas fakultātē speciālkursu par prof. J. Endzelīnu.
Publikāciju, kas veltītas latviešu valodai vai valodniecībai ir ap 300.
1993. gadā piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) grads, 1994. gadā – Spīdolas stipendija, 1996. gadā – Triju zvaigžņu ordenis (IV šķ.), 2012. gadā Kārļa Mīlenbacha balva par ieguldījumu latviešu valodniecībā.